Hakkımızda

Av. Ebru GÜNBEYİ

Günbeyi Hukuk Bürosu | Law Firm, Av. Ebru Günbeyi tarafından 2022 yılında işin bizzat, yoğun ve dikkatli bir şekilde; vekil edenlerin beklentileri ile menfaatlerine uygun şekilde takip edilmesi anlayışına dayalı olarak kurularak hukuki hizmetler sunmaya başlamıştır. 

Günbeyi Hukuk Bürosu | Law Firm, farklı sektörlerdeki uzmanlıkları ile müvekkillerinin ticari ihtiyaçlarını gözeten, önleyici danışmanlık mantığı üzerine kurulu bir vizyon benimsemektedir. İyi niyetli çözümlerin yapıcı sonuçlar doğurduğundan hareketle, hukukî meselelere çözüm odaklı bir yaklaşım sunmaktadır. Dava sürecinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, çözüme yönelik bir tutum içerisinde, müvekkil menfaatlerini uyuşmazlığın her aşamasında güçlü ve yetkin bir şekilde koruma hedefi ile hareket etmektedir. 

Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye çapında çalıştığımız geniş bir hukuk bürosu ağı bulunmaktadır. Önde gelen meslekî ve ticarî etkinlik ve organizasyonlara ulusal ve uluslararası düzeyde düzenli olarak katılım sağlamaktayız.

Amacımız, müvekkillerin ticari başarısını artırmak, hukuki uyuşmazlıklarında etkin hukuki hizmet sunmak ve uzun soluklu ilişkiler kurarak birlikte büyümektir.

 Hukuki Süreçlerinizdeki Güvenilir İş Ortağınız