Boşanma Davası Türleri

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre, boşanma davaları farklı sebeplere....

Türk Medeni Kanunu'na (TMK) göre, boşanma davaları farklı sebeplere dayandığı için çeşitli türleri vardır. TMK'ya göre boşanma davası türleri şu şekildedir:

  1. Anlaşmalı Boşanma: Eşlerin boşanma konusunda anlaştığı ve boşanma koşullarını belirlediği bir davada, mahkemenin sadece kararı onaylama işlemi yapmasıdır. Bu tür bir davada, eşlerin boşanma sebebi ve koşulları hakkında anlaşması gerekmektedir.

  2. Çekişmeli Boşanma: Eşlerin boşanma konusunda anlaşamadığı, boşanma sebeplerinin tartışmalı olduğu bir davada, mahkeme tarafından karar verilmesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle uzun sürer ve taraflar arasında anlaşma sağlanması zordur.

  3. Hatalı Boşanma: Eşlerden birinin boşanma sebebinin diğer eşte olduğu bir davada, mahkeme kararıyla boşanma gerçekleşir. Bu tür davada hatalı olan taraf, boşanma koşullarına göre cezalandırılabilir.

  4. Zina Nedeniyle Boşanma: Bir eşin zina yapması durumunda, diğer eş boşanma davası açabilir. Ancak, zina nedeniyle boşanma davası sadece eşlerden birinin zina yapması durumunda geçerlidir.

  5. Terk Nedeniyle Boşanma: Bir eşin, diğer eşi terk etmesi durumunda, terk edilen eş boşanma davası açabilir. Terk, belirli bir süre boyunca devam ettiği takdirde boşanma nedeni olarak kabul edilir.

  6. Maddi ve Manevi Sebeplerle Boşanma: Eşler arasındaki çeşitli nedenlere dayalı olarak boşanma davası açılabilir. Maddi nedenler arasında ekonomik sıkıntılar, işsizlik, mal paylaşımı gibi konular yer alırken, manevi nedenler arasında ise şiddet, aldatma, kıskançlık, uyumsuzluk gibi konular yer alır.

Her boşanma davası, tarafların koşullarına ve taleplerine göre farklılık gösterir. Boşanma sürecinde tarafların bir avukatla çalışması ve hukuki danışmanlık almaları önemlidir.

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması
Yargıtay 1. HUKUK DAİRESİ 5.06.2018 T. , 2016/15327 E. , 2018/11039 K. ;